Kế toán

Nguyên tắc lập tờ khai thuế TNDN

Khi lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Nguyên tắc lập tờ khai thuế TNDN

Các nguyên tắc lập tờ khai thuế TNDN:

  • Số tiền ghi trên tờ khai thuế TNDN làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.
  • Các số liệu ghi trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa, chỉ tiêu nào tính ra số âm thì ghi vào trong ngoặc (…), riêng đối với chỉ tiêu thuế TNDN nếu âm thì dùng dấu gạch ngang.
  • Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi.
  • Tờ khai thuế được coi là hợp lệ khi kê khai theo đúng mẫu quy định, đầy đủ các thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của NNT ký tên và đóng dấu.
  • NNT không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

Xem tiếp :

Nguyên tắc lập tờ khai thuế TNDN

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*