Kế toán

Kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì?

Chúng ta đã nghe nói nhiều đến kế toán thuế, kế toán thu chi, kế toán tổng hợp. Đều là bộ phận kế toán trong công ty nhưng mỗi bộ phận kế toán có một yêu cầu công việc và trình độ chuyên môn khác nhau. Để đảm đương được vị trí kế toán tổng hợp đương nhiên bạn phải am hiểu sâu sắc hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Ngoài ra kế toán tổng hợp phải biết vận dụng thành thạo các luật, và có kinh nghiệm nhiều năm. Nói một cách tổng quan nhất công việc của kế toán tổng hợp như sau:

Kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì?

 • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
 • Lập các báo cáo thuế.
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến.

Tùy theo từng quy mô và đặc thù kinh doanh của mỗi công ty, mỗi kế toán tổng hợp lại đảm đương một vai trò khác tùy thuộc vào sự phân công của kế toán trưởng. Vì vậy, nếu chuẩn bị với vai trò của kế toán tổng hợp thì bạn có thể hình dung sơ bộ về kế toán tổng hợp ở những công việc trên.

Kế toán tổng hợp phải làm những công việc gì?

Bài viết liên quan :

Ý kiến của bạn :

*


*